Web Content Display

Avís legal

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de l'usuari suposa l'acceptació expressa de les següents condicions:

 

Condicions d'ús del portal

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori es reserva el dret d'efectuar modificacions en el contingut d'aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Aquest portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori responsable del contingut d'aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes.

Els textos, imatges, logotips i altres continguts inclosos en aquest portal són propietat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, llevat que s'obtinga el consentiment previ de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i excepte quan s'indique el contrari.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a descarregar-ho des d'aquest portal, han d'acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si hi haguera, que acompanye o s'incloga en el programari.

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

 

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione en emplenar algun formulari d'inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present web, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades el responsable de les quals és l'òrgan superior o centre directiu corresponent de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Per a exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit en el Registre General de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori:

C/ Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 1

46018 (València)

També pot tramitar-ho telemàticament amb certificat digital:  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19074

La recollida de les seues dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis oferits en la present web.

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori farà ús de les dades de caràcter personal facilitats per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals i, en cap cas, venem aquest tipus d'informació.

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l'ús d'aquest portal els jutjats i tribunals de València.